Teknisk support/Utbildning

Med den spjutspetsteknologi  våra leverantörer besitter är det av största vikt för oss att förmedla teknisk support till våra kunder.

Att ständigt utveckla verktygen tillsammans med kunden och leverantören, utföra tester kontinuerligt och därmed förmedla aktuella skärdataunderlag.

Inom begreppet ”Teknisk support” vill vi också belysa behovet av att leverera verktygen snabbast möjligt.

Från vårt buffertlager i Mölndal leverera vi standardverktyg på dagen,om så önskas.

Ritningsverktyg levereras enligt överenskommelse.

Fört att ytterligare förbättra vår Tekniska Support, har vi för avsikt att under senare delen av 2009, utöka styrkan med ytterligare en Tekniker/Säljare och därigenom kunna ”Supporta” kunder perifert i vårt område.

UTBILDNING

Vi erbjuder våra kunder anpassade utbildningar i olika steg, hos oss eller i kunders egna lokaler.

Exempel på olika utbildningpaket:

  • Introduktion till körning i solid hårdmetall
  • Introduktion till bearbetning med höghastighetskörning
  • Kundanpassade som kan omfatta
  • Produktkännedom
  • Förbättrad produktionsekonomi